Визитки


Д-р инж. Меглена Плугчиева  – вицепремиер на Република България, съучредител и почетен член на Клуб „Фортуна”

Д-р Плугчиева завършва ВЛТИ, профил „Опазване на природната среда”. От 1984 до 1990 г. е зам.-директор на Горско стопанство – Варна. Защитава дисертация по проблемите на опазване на горите от замърсяване с тежки метали. От 1990 до 1995 г. работи в Комитета по горите. На парламентарните избори през 1994 г. е избрана за народен представител, депутат е и в 38-то Народно събрание – 1999 – 2001 г. Зам.-министър на земеделието и горите от 2001 до 2004г., когато става извънреден и пълномощен посланик на България в Германия. От германското правителство получава две високи отличия. От 24 април 2008 г.
е избрана от Народното събрание за вицепремиер на Република България, отговарящ за европейските фондове.
От 2009 г. е депутат в 41 Народно събрание.

Инж. Валентина Иванова Маринова – главен секретар на Държавна агенция по горите от 30.01.2006 г. От 1998 до 2002 г. – директор на Държавно лесничейство и Държавна дивечовъдна станция – Котел
Образование: Лесотехнически университет, магистър по горско стопанство; магистър по международни отношения към Великотърновския университет. Областта, в която работя: Държавно горско управление
За контакт с мен (e-mail):v.marinova@dag.bg

Инж. Юлия Димитрова Тумбаркова – директор на Дирекция на Природния парк „Златни пясъци”- Варна, от 1996 година, председател на Сдружение „Клуб „Фортуна” от 2007 г.
Образование: ВЛТИ – София, ВИИ „Карл Маркс”-София
Областта, в която работя: В областта на околната среда – защитени територии
Имам интереси или хоби: Плуване и шах
Контакт с мен: (e-mail) – тел. 052/ 355 561, факс 052/ 355 541, tumbarkova@abv.bg

Инж. Калинка Донкова Тодорова – директор на Държавно ловно стопанство „Балчик” – Балчик ( РДГ – Варна) от 01.03.1999 г.
Образование: инженер лесовъд, ВЛТИ – София
Областта, в която работя: Горско и ловно стопанство
Имам интереси или хоби: Литература, кулинария
Контакт с мен  (e-mail): katodorova@mail.bg

Инж. Румяна Станкова Димитрова – директор на Държавно горско стопанство – гр. Елин Пелин, от 1998 г. до 2000 г.  и отново от 2.01. 2002 г.
Образование: ВЛТИ, специалност „Горско стопанство”
Областта, в която работя: Горско стопанство
Хоби: Пътешествия в България, защото трябва да познаваш родината си

Инж. Сашка Любенова Иванова – директор на Държавно лесничейство – Смолян  (РДГ – Смолян) от 1999 до 2007 г., сега – главен експерт „Недържавни гори и лесоустройство” в Регионално управление по горите –Смолян, първият председател на Клуба на жените директори в системата на горите от 2002 до 2007 г.
Образование: ВЛТИ – София, инженер по горско стопанство
Областта, в която работя: стопанисване на недържавни гори, лесоустройство, европейски проекти и програми
Имам интереси или хоби: Занимавам се с всичко, което провокира интереса ми
Контакт с мен  (e-mail): sashka.l.ivanova@abv.bg

Инж. Лиляна Миткова Райкова – директор на Държавно горско стопанство – Севлиево ( РДГ – Велико Търново) от 6.12.2001 г.
Образование: ВЛТИ, магистър по горско стопанство
Областта, в която работя: Горско стопанство
Контакт с мен: lili_rajkova@abv.bg; dlsevlievo@dag.bg

Инж. Свилена Божинова Божинова – директор на Горската семеконстролна станция – София, от 1998 година
Образование: Висше – лесовъд – инженер по горско стопанство
Областта, в която работя: Горско семепроизводство
Имам интереси или хоби в: Семенно и вегетативно размножаване на горските видове; Опазване на околната среда.
Контакт с мен  (e-mail): svbozhinova@abv.bg

Инж. Корнелия Тодорова Цуринска – директор на Държавно горско стопанство – с. Чупрене ( РДГ – Берковица) от 17.12.2001 г.
Образование: ВЛТИ, инженер по горско  стопанство
Областта, в която работя: Горско  стопанство
Хоби: изработка на гоблени и българска бродерия
Контакт с мен: dlchuprene@dag.bg

Инж. Мая Георгиева Костова – директор на Държавно горско стопанство – Белоградчик ( РДГ – Берковица) от 2001 г.
Образование: висше, ВЛТИ
Областта, в която работя: Горско стопанство
Интереси и хоби: Слушам музика и отглеждам зеленчуци
Контакт с мен: maya_georgieva@abv.bg

Инж. Снежана Гарданска – директор на Държавно горско стопанство – Оряхово от 2003г.
Образование
: ВЛТИ, специалност „Горско стопанство”
Областта, в която работя: Горско стопанство
Имам интереси или хоби: Пътешествия
Контакт с мен  (e-mail):snezana_gardanska@abv.bg

Инж. Евгения Константинова Христова – директор на Държавно горско стопанство – Мездра (РДГ – Берковица) от 08.08.2008 г.
Образование: висше, ЛТУ
Областта, в която работя: Горско стопанство
Контакт с мен  (e-mail): evhristova@abv.bg; evhristova@mail.bg;

Инж. Йонка Радева Вътева директор на Държавно горско стопанство – Карнобат (РДГ – Бургас) от 1999 г.
Образование: Магистър – ЛТУ – София, специалност „Горско стопанство”
Областта, в която работя:
Горско стопанство
Хоби: Лов
Контакт с мен (e-mail): dl_karnobat@abv.bg

Инж. Дора Проданова Стаматова – директор на Държавно горско стопанство – Бургас ( РДГ – Бургас) от 11.09.2003 година
Образование: висше, ВЛТИ – София
Областта, в която работя: Горско стопанство
Хоби: Пътуване до непознати места
Контакт с мен: d1909@abv.bg

Инж. Цеца Георгиева Влаева – директор на Държавно ловно стопанство „Тервел” – гр. Тервел ( РДГ –Варна) от 07.05.2008 година.
Образование: Висше – Лесотехнически университет, магистър,
Областта, в която работя:Ловно стопанство
Имам интереси или хоби в: Декоративни растения и цветя
Контакт с мен  (e-mail):ceca_vlaeva@abv.bg

Инж. Захарина Георгиева Бакларева – директор на Държавно горско стопанство -Триград ( РДГ – Смолян) от 27.06.2005 г.
Образование:
Висше, магистър, ЛТУ
Областта, в която работя:
Горско стопанство
Имам интереси или хоби в: Гората е моя живот
Контакт с мен  (e-mail): zbaklareva@abv.bg

Стела Божинова – директор на Дирекция на Природния парк ”Персина” – гр. Белене от 2003 година
Образование:  висше
Областта, в която работя: Управление на защитени територии, популяризиране на природозщитни дейности, екологично образование
Имам интереси или хоби: Ръкоделие
Контакт с мен  (e-mail): persina@abv.bg

Мая Радева – директор на Дирекция на Природeн парк „Българка” – Габрово, от 2003 г.
Образование: ВЛТИ, инженер-лесовъд
Областта, в която работя: екология, защитени територии
Имам интереси или хоби в
: Озеленяване
Контакт с мен (e-mail): maiya@abv.bg

Светлана Бънзароважурналист в списание „Гора” от 1990 г., PR на Сдружение „Клуб Фортуна” от 2002 г.
Образование: Софийски университет „Св. Климент Охридски”, журналистика
Областта, в която работя: Всички теми, свързани с горите, екологията и човешкия фактор в тях
Интереси и хоби: туризъм, снимки, литература, история на горското дело
Контакт с мен: banzarova@abv.bg

Инж. Мария Златева Кирилова – директор на Лесозащитна станция – Варна, от 2005 година
Образование: Висше, магистър – инж. по горско стопанство, ВЛТИ
Областта, в която работя: Лесозащита
Контакт с мен: mkirilova_1975@abv.bg

Вашият коментар

0 коментара - ВизиткиПубликувайте коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Коментар (задължително поле)*


Име (задължително поле)


Email (задължително поле, email-ът Ви няма да бъде публикуван)


Тема