Съучредители


Инж. Пенка Дончева – директор на ДГС – с. Стара река
( РДГ – Сливен) от 1999.до 2009 г.
Образование: ВЛТИ, инженер по горско стопанство
Контакт с мен: dl_starareka@abv.bg

Инж. Антоанета Николова Пехлева – директор на Държавно горско стопанство – Годеч( РДГ – София) от 2002 до 2009 година.
Образование: висше, ВЛТИ –  София

Инж. Нина Морунова – директор на Държавно горско стопанство – Пазарджик ( РДГ – Пазарджик) от 2005 до 2009 г.
Образование: ВЛТИ – София, специалност „Горско стопанство”

Инж. Магдалена Христова Мандулева Magi Manduleva h w – директор на Държавно ловно стопанство ”Несебър” ( РДГ – Бургас) от 1999 до 2009 година.
Образование: висше, ВЛТИ
Контакт с мен  (e-mail): mandu@abv.bg
Инж. Павлинка Кирилова Иванова OLYMPUS DIGITAL CAMERA – директор на ДГС – Благоевград (РДГ- Благоевград) от 2004 до 2009 г..
Образование: ВЛТИ – София, специалност „Горско стопанство”

Инж. Светла Иванова Стоева svetla stoeva h w– директор на ДГС – Своге (РДГ – София), от 2001 до 2000 г. и през 2009 година.
Образование: ВЛТИ, специалност „Горско стопанство”
За контакт с мен (e-mail): stoeva_svetla@abv.bg

Инж. Живка Иванова Иванова Givka Ivanova w – директор на  „Лонгоза” ЕАД от 2002 до 2003 г., от 2003 г. до 2009 г. – директор на Държавно горско стопанство – Варна ( РДГ – Варна)
Образование: ВЛТИ – София, специалност  „Инженер по горско стопанство”; специализация „Организация и управление на администрацията и човешките ресурси в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”
Контакт с мен (e-mail): j-ivanova@dir.bg

Инж. Дияна Георгиева Костова Diana Kostova w – директор на Държавно горско стопанство – Ихтиман (РДГ – София) от 8.05.2007 до 2009 година
Образование: Лесотехнически университет – София, инженер по горско стопанство
Контакт с мен:dl_iht@abv.bgdidisasa@abv.bg

Инж. Лидия Николова Кунева Lidia Kuneva w – директор на Дирекция на Природния парк „Шуменско плато”- Шумен, от 2000 до 2009 г.
Образование: висше
Контакт с мен  ( e-mail): lkuneva@abv.bg

Инж. Айнур Ибрямова Ainur w – директор на Регионална дирекция по горите -  Кърджали от 2001 до 2009 г.
Образование: ВЛТИ – София, специалност „Горско стопанство”

Вашият коментар

0 коментара - СъучредителиПубликувайте коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Име (задължително поле)*


Email (задължително поле, email-ът Ви няма да бъде публикуван)*


Тема


Коментар (задължително поле)*


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>