s

Символиката на "Фортуна"?

Фортуна (на латински: Fortuna) е богиня на щастието и късмета едно от най-почитаните божества от римляните и италийците. Смятало се, че от нея зависят не само хората, но и боговете. Първоначално богиня на реколтата (от глагола ferre, "нося"), майчинството, жените. Впоследствие, възможно, благодарение на влиянието на култа към Фортуна Примигения ("първородна"), почитана в град Пренесте, Фортуна става богиня на съдбата, щастливата случайност. Фортуна била изобразявана с рога на изобилието и весло, като кормчия на човешкия живот. Понякога на кълбо или колело (символ на изменчивостта на човешкото щастие). Тя била изобразявана на монетите на всички римски императори. Източник: Уикипедия

klub-fortuna

Archive


Седмица на гората 2016 и Клуб „Фортуна”

DSC05652Клуб „Фортуна” в Стара Загора

При откриването на националните чествания за Седмицата на гората 2016 г. на 4 април в Стара Загора бяха връчени годишните награди на лесовъдите, отличили се през 2015 година.Виж още Няма коментари


18. 03.2016 – Клуб „Фортуна” в Русе

DSC04132

Сдружение „Клуб Фортуна” на 18 март проведе своето отчетно-изборно събрание на територията на ДПП „Русенски Лом”. Членовете на сдружението, създадено преди 14 години, по традиция посветиха пролетната си среща на Седмицата на гората. Отличен организатор и домакин бе инж. Цонка Христова – директор на Парка и член на Клуб „Фортуна”, която предостави за сбирката новооткрития Център за изследване, обучение, симулация и анализ на биоразнообразието (ЦИОСА) и Информационно-посетителския център на ПП „Русенски Лом” в с. Нисово.Виж още Няма коментари


27.09.2013 – фестивал “Златна есен”

DSC00245

 

Членовете на Сдружение на жените лесовъди „Клуб „Фортуна” на 27 септември 2013 г. взеха участие във Фестивала „Златна есен”, който бе част от тържествените събития, посветени на 70-годишнината на Природния парк „Златни пясъци” – Варна. Фестивалът, в който се представят деца от екоучилища и детски градини, се организира от Дирекцията на Природния парк за шести път.Виж още Няма коментари


08.03.2010 г. – Пловдив

plovdiv-2010

 

2010 г. Девета по ред делова среща на Сдружение „Клуб „Фортуна” се състоя в Пловдив на 8 март.
Членовете на Клуба, които присъстваха  през тази година, бяха 22. Официално бяха представени  кандидати за прием в Сдружението – инж. Ваня Каменова – директор на РДГ – Берковица, инж. Славка Колева – директор на ДГС – Бяла, инж. Людмила Иванова – директор на ДГС – Земен, и инж. Росица Недкова – директор на ДЛС „Котел” – Котел. Те ще бъдат приети на Общо събрание през май 2010 година.Виж още Няма коментари


12.03.2009 – Велинград

 

jeni direkt. 107

 

2009 г. На 12 март във Велинград, в комплекс „Двореца”,със съдействието на РДГ – Пазарджик, с началник инж. Мехмет Велият, бе проведена осмата срещата на Сдружението. Численият му състав е нараснал на 31 души, всички нови чланове бяха представени на останалите.
Присъства цялото ръководството на ДАГ.Виж още Няма коментари


20 юни 2008 г. в природен парк „Златни пясъци”

DSC06329

 

20 юни 2008 г. В Информационно-посетителския център на Природния парк „Златни пясъци” Сдружение „Клуб Фортуна” проведе Общото събрание. То бе проведено по регламент, изискващ такова събрание да се състои един месец след обнародването на датата за регистрация в „Държавен вестник”. Изслушан бе отчетния доклад на председателя инж. Ю. Тумбаркова за дейността на Сдружението, гласувани бяха промени в Устава, и бе приета програма за дейността. Съгласно чл. 41 от Устава на Сдружението бе избран контрольор – инж. Живка Иванова, директор на ДГС – Варна.
 В работата на Общото събрание участва инж. Валентина Маринова, главен секретар на ДАГ, която е и съучредител на Сдружението.
Разгледан бе ПП „Златни пясъци”.Виж още Няма коментари


2008 г. – Стара Загора

St..Zagora13.03.08g. 067

 

2008 г. На седмата среща, проведена със съдействието на РУГ – Стара Загора, с началник инж. Петър Заяков, на 13 март в комплекса „Армира” на Старозагорските минерални бани, членският състав от 25 души присъстваше с новото име на Клуба. То бе следствие от изпълнение на решението от предишната среща за регистрация. С Удостоверение на Министерството на правосъдието организацията бе вписана в Централния регистър на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност с наименование Сдружение „Клуб Фортуна”, неправителствена организация.Виж още Няма коментари


2007 г. – Кърджали

313_1347

 

2007 г. Шестата среща, която се проведе в Кърджали на 7 март, бе историческа. Тя се състоя на територията на Регионалното управление, началникът на което – инж. Айнур Ибрямова, стана „Лесовъд на годината за 2006 г.”

Съставът на Клуба нарасна на 27 души. Сред положителни тенденции бе израстването на лесовъдските кадри с нежни имена – инж. Валентина Маринова, директор на ДДС „Котел” зае поста главен секретар на НУГ, инж. Сашка Иванова, председател на Клуба – експерт в РУГ – Смолян, а наскоро инж. Магдалена Мандулева, директор на ДДС „Несебър”, стана кмет на града.

Заседанието на Клуба гласува нов ръководен състав: председател – инж. Юлия Тумбаркова, зам.-председател – инж. Калинка Тодорова, директор на ДДС „Балчик”, секретар – инж. Румяна Димитрова, директор на ДЛ – гр. Елин Пелин. PR – С. Бънзарова.Виж още Няма коментари


2006 г. – Велико Търново

arbanasi_06

 

2006 г. Организацията за провеждането на срещата бе поета от РУГ – Велико Търново, с началник инж. Параскев Радев. За мястото на петата поредна сбирка на Клуба на жените директори те осигуриха една красиво място – Арбанаси. В срещата участва ръководството на НУГ и зам.-министър на земеделието и горите доц. Стефан Юруков.
Клубът постави началото на нова традиция – членовете му да се запознават с дейността на Регионалното управление – домакин и да посещават исторически и културни забележителности на района. Посетени бяха забележителностите на Арбанаси и спектакълът „Звук и светлина”, който се провежда на хълма Царевец във Велико Търново.Виж още Няма коментари


2005 г. Пампорово

pamporovo_05

 

2005 г. Пампорово и Държавно лесничейство – Смолян, бяха домакини на четвъртата среща на Клуба. Подкрепа оказа началникът на РУГ – Смолян инж. Атанас Ташев. Д-р инж. Меглена Плугчиева, която междувременно замина посланик на България в Германия, бе избрана за почетен член на сдружението.Виж още Няма коментари