20 юни 2008 г. в природен парк „Златни пясъци”


DSC06329

 

20 юни 2008 г. В Информационно-посетителския център на Природния парк „Златни пясъци” Сдружение „Клуб Фортуна” проведе Общото събрание. То бе проведено по регламент, изискващ такова събрание да се състои един месец след обнародването на датата за регистрация в „Държавен вестник”. Изслушан бе отчетния доклад на председателя инж. Ю. Тумбаркова за дейността на Сдружението, гласувани бяха промени в Устава, и бе приета програма за дейността. Съгласно чл. 41 от Устава на Сдружението бе избран контрольор – инж. Живка Иванова, директор на ДГС – Варна.
 В работата на Общото събрание участва инж. Валентина Маринова, главен секретар на ДАГ, която е и съучредител на Сдружението.
Разгледан бе ПП „Златни пясъци”.


Вашият коментар

0 коментара - 20 юни 2008 г. в природен парк „Златни пясъци”Публикувайте коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Коментар (задължително поле)*


Име (задължително поле)


Email (задължително поле, email-ът Ви няма да бъде публикуван)


Тема