2008 г. – Стара Загора


St..Zagora13.03.08g. 067

 

2008 г. На седмата среща, проведена със съдействието на РУГ – Стара Загора, с началник инж. Петър Заяков, на 13 март в комплекса „Армира” на Старозагорските минерални бани, членският състав от 25 души присъстваше с новото име на Клуба. То бе следствие от изпълнение на решението от предишната среща за регистрация. С Удостоверение на Министерството на правосъдието организацията бе вписана в Централния регистър на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност с наименование Сдружение „Клуб Фортуна”, неправителствена организация.

Присъстваха ръководството на Държавната агенция по горите ( бившето НУГ) и областния управител на Стара Загора Мария Нейкова.
По случай 50-годишнината инж. Йонка Радева, директор на ДЛ – Карнобат, бе удостоена със Сребърна значка на ДАГ „За дъргогодишна и всеотдайна служба в горите”, връчена от председателя на ДАГ доц. С. Юруков.
Посетени бяха Историческия музей „Искра” в Казанлък и Археологическия комплекс „Долината на тракийските царе”.


Вашият коментар

0 коментара - 2008 г. – Стара ЗагораПубликувайте коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Коментар (задължително поле)*


Име (задължително поле)


Email (задължително поле, email-ът Ви няма да бъде публикуван)


Тема