05.03.2002 Горски дом „Св. Иван Рилски” – Боровец


uchrediavane

 

2002 г. На 5 март в Горския дом „Св. Иван Рилски” – Боровец, 17 жени – ръководители на поделенията от системата на горите, по идея на списание „Гора” създават Клуб на жените директори. На учредяването на Клуба присъства д-р инж. Меглена Плугчиева, зам.-министър на земеделието и горите. Избрано е ръководството в състав: инж. Сашка Иванова – директор на ДЛ – Смолян, зам.-председател – инж. Румяна Димитрова – директор на ДЛ – гр. Елин Пелин, и секретар – инж. Юлия Тумбаркова, директор на ДПП „Златни пясъци”.
За връзки с обществеността отговаря Светлана Бънзарова – редактор в сп. „Гора”.
Взето е решение ръководството на Клуба да прави отчет за дейността пред членовете на Клуба.


Вашият коментар

0 коментара - 05.03.2002 Горски дом „Св. Иван Рилски” – БоровецПубликувайте коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Коментар (задължително поле)*


Име (задължително поле)


Email (задължително поле, email-ът Ви няма да бъде публикуван)


Тема