s

Символиката на "Фортуна"?

Фортуна (на латински: Fortuna) е богиня на щастието и късмета едно от най-почитаните божества от римляните и италийците. Смятало се, че от нея зависят не само хората, но и боговете. Първоначално богиня на реколтата (от глагола ferre, "нося"), майчинството, жените. Впоследствие, възможно, благодарение на влиянието на култа към Фортуна Примигения ("първородна"), почитана в град Пренесте, Фортуна става богиня на съдбата, щастливата случайност. Фортуна била изобразявана с рога на изобилието и весло, като кормчия на човешкия живот. Понякога на кълбо или колело (символ на изменчивостта на човешкото щастие). Тя била изобразявана на монетите на всички римски императори. Източник: Уикипедия

klub-fortuna
star

За нас

Клуб „Фортуна” е име на неправителствено сдружение на жените – ръководителки в системата на Държавната агенция по горите към Министерския съвет. То е създадено през 2002 г. с идеята за популяризиране на лесовъдската професия, както и за професионална взаимопомощ и обучение. Сдружението е вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност през 2008 година. В Сдружение „Клуб Фортуна” членуват жени с лес...

globe

Мисия

Целите  на сдружението Подпомагане на дейността на жените ръководители в системата на горите, свързана с устойчиво развитие на горския сектор, на основата на принципите за многофункционално и устойчиво управление  и стопанисване на горите; Разширяване на общественото участие в решаването на различни проблеми на социалната политика, заетостта, околната среда, икономиката и образованието; Стимулиране на свободния обмен на информ...18. 03.2016 – Клуб „Фортуна” в Русе

Сдружение „Клуб Фортуна” на 18 март проведе своето отчетно-изборно събрание на територията на ДПП „Русенски Лом”. Членовете на сдружението, създадено преди 14 години, по традиция посветиха пролетната си среща на Седмицата на гората. Отличен организатор и домакин бе инж. Цонка Христова – директор на Парка и член на Клуб „Фортуна”, която предостави за сбирката новооткрития […]

Още

27.09.2013 – фестивал “Златна есен”

  Членовете на Сдружение на жените лесовъди „Клуб „Фортуна” на 27 септември 2013 г. взеха участие във Фестивала „Златна есен”, който бе част от тържествените събития, посветени на 70-годишнината на Природния парк „Златни пясъци” – Варна. Фестивалът, в който се представят деца от екоучилища и детски градини, се организира от Дирекцията на Природния парк за […]

Още

08.03.2010 г. – Пловдив

  2010 г. Девета по ред делова среща на Сдружение „Клуб „Фортуна” се състоя в Пловдив на 8 март. Членовете на Клуба, които присъстваха  през тази година, бяха 22. Официално бяха представени  кандидати за прием в Сдружението – инж. Ваня Каменова – директор на РДГ – Берковица, инж. Славка Колева – директор на ДГС – […]

Още